Vựa Khô Bến Tre Mai Khanh

Vựa Khô Bến Tre Mai Khanh

Hotline:

0905 300 237
Vựa Khô Bến Tre Mai Khanh

Vựa Khô Bến Tre Mai Khanh huyên cung cấp Sỉ & Lẻ các mặt hàng:

1. Mực khô các loại: 

Loại size VIP: 7 – 9 con/kg 1.100.000 vnđ

Loại size 1: 14 – 15 con/kg  990.000 vnđ

Loại size 2: 18 – 20 con/kg 900.000 vnđ

3 Loại size 3: 18 – 20 con/kg

2. Mực câu sấy  

3. Tôm canh, tôm trung, tôm trung vừa, tôm trung lớn, tôm lớn, tôm đại, tôm cồ, đầu tôm khô

4. Khô cá đuối, khô đuối con, khô cá dứa, khô cá sặc

5. Khô mực chuối, mực súp, mực lỡ

6. Khô chình, khô đù nhỏ, khô đù lớn, khô cá linh, khô bóng đục, khô cá nục, khô cá thu, sùn sịn

7. Khô ngát nhỏ, khô ngát lớn, khô lưỡi trâu, khô mối xốp, khô mối tầm, khô chỉ vàng

Zalo
Hotline