Sản phẩm

Vựa Khô Bến Tre Mai Khanh

Hotline:

0905 300 237
Sản phẩm
Khô lóc
Khô lóc

Liên hệ

Mực súp
Mực súp

130.000đ -0%

Sặc 7-8 con ký
Sặc 7-8 con ký

Liên hệ

Khô tôm tích
Khô tôm tích

400.000đ -0%

Đuối cây
Đuối cây

Liên hệ

Mối mặn
Mối mặn

130.000đ -0%

Khô chỉ vàng
Khô chỉ vàng

180.000đ -0%

Khô mối tằm
Khô mối tằm

130.000đ -0%

Khô mối xốp
Khô mối xốp

140.000đ -0%

Khô lưỡi trâu
Khô lưỡi trâu

130.000đ -0%

Khô ngát lớn
Khô ngát lớn

130.000đ -0%

Khô ngát nhỏ
Khô ngát nhỏ

100.000đ -0%

Sùn sịn
Sùn sịn

130.000đ -0%

Khô cá thu
Khô cá thu

130.000đ -0%

Khô cá nục
Khô cá nục

100.000đ -0%

Khô bóng đục
Khô bóng đục

170.000đ -0%

Khô cá linh
Khô cá linh

130.000đ -0%

Khô đù lớn
Khô đù lớn

150.000đ -0%

Zalo
Hotline