TÔM KHÔ

Vựa Khô Bến Tre Mai Khanh

Hotline:

0905 300 237
TÔM KHÔ
Khô tôm tích
Khô tôm tích

400.000đ -0%

Đầu tôm khô
Đầu tôm khô

110.000đ -0%

Tôm cồ
Tôm cồ

720.000đ -0%

Tôm đại
Tôm đại

650.000đ -0%

Tôm lớn
Tôm lớn

600.000đ -0%

Tôm trung lớn
Tôm trung lớn

550.000đ -0%

Tôm trung vừa
Tôm trung vừa

500.000đ -0%

Tôm trung
Tôm trung

420.000đ -0%

Tôm canh
Tôm canh

Liên hệ

Zalo
Hotline